U bent hier

Bestuur en medewerker

Het Fonds Welzijnswerk bestaat uit leden van het (dagelijks) bestuur. De secretariaatsmedewerker ondersteunt de werkzaamheden van het bestuur.  De bestuursleden zijn benoemd aan de hand van van uitgangspunten en rooster van aftreden, voor een zittingsduur van 4 jaar. Alle bestuursleden hanteren de gedragscode van het fonds. Er worden geen beloningen uitgereikt ten behoeve van de werkzaamheden van het bestuur, tenzij anders bepaald. Er is een onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

 • Dagelijks bestuur
  • Voorzitter: de heer C.L.W.M. Veringmeier (Kees)
  • Secretaris: de heer drs. A. A. M. Janssen (Lex)
  • Penningmeester: de heer J.J.F. Mannaerts MBA (Jan)
 • Leden
  • Frater D. Boonman (Daan)
  • mevrouw drs. M.C.P. Glissenaar (Ineke)
  • mevrouw drs. H. Jumelet (Heleen)
  • mevrouw drs. G.M.J. van den Thillart (Truus)
  • de heer P.C.M. Lapien (Piet)
 • Secretariaat
  • mevrouw M.E.W. van Gool (Marlies)
© Copyright 2013 Remote Media